GTECHNIQ AP2 Ultra Soft Foam Filled Microfiber Applicator

GTECHNIQ AP2 Ultra Soft Foam Filled Microfiber Applicator
SKU:
AP2
Company: 
Gtechniq
  • 8cm diameter
  • Ultra soft microfibre, foam-filled
  • The ultimate applicator for applying Gtechniq coatings